SAP diverse:

Under min uddannelse som sap-konsulent er jeg stødt på et par gode links.

sap-tables.exe

Transactionscodes opdelt i APP DV BW HR

http://www.sapdevelopment.co.uk/tcodes/tcodes.htm

http://www.sapgenie.com/saptech/transactions.htm#prog